Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
Pozycja grupowania:
Dziewczynki
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety