Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego
Pozycja grupowania:
Numer gospodarstwa domowego
Jednostka
miary
Numer gospodarstwa domowego