Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Polska oraz województwa
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Jednostka
miary
PolskaSposób zawarcia umowy – indywidualne
PolskaSposób zawarcia umowy – grupowe
WojewództwaSposób zawarcia umowy – indywidualne
WojewództwaSposób zawarcia umowy – grupowe