Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu


Brak rozwinięcia wymiarów