Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość początkowa stacji elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaje napięć stacji elektroenergetycznych
Jednostka
miary
Wszystkie napięcia - ogółem
750 kV
400 kV
220 kV
220 kV - stacje odbiorców
110 kV
110 kV - stacje odbiorców
40 kV i 60 kV
30 kV - miasto
30 kV - wieś
20 kV - miasto
20 kV - wieś
15 kV - miasto
15 kV - wieś
1kV - 10 kV - miasto
1kV - 10 kV - wieś
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - miasto
Razem średnie napięcie od 1 kV do 30 kV - wieś
Razem średnie napięcie od 1 kV do 60 kV
Liczba stacji SN/nN odbiorców