Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba liczników zdalnego odczytu
Pozycja grupowania:
Liczniki zdalnego odczytu i liczniki bilansujące
Pozycja grupowania:
Ogółem, miasto, wieś
Jednostka
miary
Liczniki zdalnego odczytu razemOgółem
Liczniki zdalnego odczytu razemMiasta
Liczniki zdalnego odczytu razemWieś
Liczniki zdalnego odczytu - WNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - WNMiasta
Liczniki zdalnego odczytu - WNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - SNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - SNMiasta
Liczniki zdalnego odczytu - SNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - nNOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - nNMiasta
Liczniki zdalnego odczytu - nNWieś
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymMiasta
Liczniki zdalnego odczytu - nN - w tym odbiorcy końcowi zasilani z sieci nN o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63A niebędący gospodarstwem domowymWieś
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychOgółem
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychMiasta
Liczniki zdalnego odczytu - u odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych oraz zaspokojenia pozostałych potrzeb bytowychWieś
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNOgółem
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNMiasta
Liczniki bilansujące przystosowane do zdalnego odczytu - stacje SN/nNWieś