Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba umów (energia elektryczna)
Pozycja grupowania:
Rodzaj umów
Jednostka
miary
Umowy według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Umowy według art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Umowy według art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne