Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel zaangażowany w działalność B+R
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Typ personelu
Jednostka
miary
OgółemPersonel niepozostający w stosunku w pracy w jednostce
OgółemPersonel pozostający w stosunku pracy w jednostce
KobietyPersonel niepozostający w stosunku w pracy w jednostce
KobietyPersonel pozostający w stosunku pracy w jednostce