Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
Pozycja grupowania:
Pochodzenie środków
Jednostka
miary
pozostałych podmiotów
prywatnych instytucji niekomercyjnych
instytucji rządowych
szkół wyższych
z Unii Europejskiej
przedsiębiorstw
Organizacji międzynarodowych
Komisji Europejskiej
Od podmiotów zagranicznych
prywatnych instytucji niekomercyjnych
przedsiębiorstw
szkół wyższych
Instytutów badawczych
Jednostek naukowych PAN
NCBR, NCN, PARP oraz innych agencji
JST, organy i jednostki im podległe lub nadzorowane
MNiSW, MR, MF, innych ministerstw
Od podmiotów krajowych
Otrzymane
Własne