Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Programy regionalne
Pozycja grupowania:
Kontynuowane
Jednostka
miary
Kontynuowane z poprzedniego okresu sprawozdawczego