Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
Pozycja grupowania:
płeć
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Jednostka
miary
Kobietytak
Kobietynie