Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
płeć
Pozycja grupowania:
główne miejsce pracy
Pozycja grupowania:
pełen etat
Jednostka
miary
Kobietytaktak
Kobietytaknie
Kobietynietak
Kobietynienie