Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj urzędu
Jednostka
miary
Zagranica
Polska