Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ratownicy medyczni
Pozycja grupowania:
Wykształcenie wyższe
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Ogółemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
Ogółemdla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
wyższe zawodoweOgółem
wyższe zawodowezatrudnieni na podstawie stosunku pracy
wyższe zawodowezatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
wyższe zawodowedla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
magisterskieOgółem
magisterskiezatrudnieni na podstawie stosunku pracy
magisterskiezatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
magisterskiedla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy