Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inni pracownicy uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Pracujący w zawodach medycznych
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółemzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Ogółemzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
Ogółemdla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy
licencjatOgółem
licencjatzatrudnieni na podstawie stosunku pracy
licencjatzatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
licencjatdla których jednostka sprawozdawcza jeste głównym miejscem pracy