Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
Pozycja grupowania:
Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego wyszczególnienie
Pozycja grupowania:
Leczeni bez ruchu międzyoddziałowego w trybie stacjonarnym
Jednostka
miary
Liczba pacjentów w dniu 31 grudnia roku poprzedniegoLeczeni w trybie stacjonarnym ogółem
Liczba pacjentów w dniu 31 grudnia roku poprzedniegow tym dzieci w wieku 0-18
Liczba przyjetych w ciągu rokuLeczeni w trybie stacjonarnym ogółem
Liczba przyjetych w ciągu rokuw tym dzieci w wieku 0-18
Liczba pacjentów pozostających na rok nastepny (31 grudnia roku sprawozdawczego)Leczeni w trybie stacjonarnym ogółem
Liczba pacjentów pozostających na rok nastepny (31 grudnia roku sprawozdawczego)w tym dzieci w wieku 0-18
Leczeni w okresie sprawozdawczymLeczeni w trybie stacjonarnym ogółem
Leczeni w okresie sprawozdawczymw tym dzieci w wieku 0-18
z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnychLeczeni w trybie stacjonarnym ogółem
z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnychw tym dzieci w wieku 0-18