Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
Pozycja grupowania:
Łóżka specjalistyczne
Jednostka
miary
Łóżka intensywnej opieki medycznej
dla dzieci
Stanowiska intensywnej terapii
intensywnego nadzoru kardiologicznego
intensywnej opieki oparzeń
intensywnej opieki toksykologicznej
intensywnej opieki medycznej dla dzieci
Liczba inkubatorów
na oddziale neonatologicznym