Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zainstalowanych bloków ciepłowniczych
Pozycja grupowania:
Instalacje wielopaliwowe-elektrociepłownie
Jednostka
miary
Elektrociepłownie-instalacje wielopaliwowe