Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
Pozycja grupowania:
Rodzaj badań
Pozycja grupowania:
Rodzaj nakładów
Jednostka
miary
badania podstawowebieżące
badania podstawoweinwestycyjne
badania stosowane i badania przemysłowebieżące
badania stosowane i badania przemysłoweinwestycyjne
prace rozwojowebieżące
prace rozwojoweinwestycyjne