Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuł prawny do dysponowania statkiem zagranicznego (obcego) podmiotu eksplatowanego przez sprawozdawcę


Brak rozwinięcia wymiarów