Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
z pozostałym wykształceniem wyższymOgółem
z pozostałym wykształceniem wyższymKobiety
z wykształceniem pozostałymOgółem
z wykształceniem pozostałymKobiety
doktoraOgółem
doktoraKobiety
doktora habilitowanegoOgółem
doktora habilitowanegoKobiety
OgółemOgółem
OgółemKobiety
profesoraOgółem
profesoraKobiety