Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Pozycja grupowania:
Zawód
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółempersonel wykonujący prace naukowo-badawcze
Ogółemtechnicy i pracownicy równorzędni
Ogółempozostały personel
KobietyOgółem
Kobietypersonel wykonujący prace naukowo-badawcze
Kobietytechnicy i pracownicy równorzędni
Kobietypozostały personel