Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
Średnia liczba łóżek
Jednostka
miary
4280 i 4300-4311
6100 i 6101
6200
6300
6500 i 6501
6600
6700