Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba klientów korzystajacych z usług faktoringu wg skali przejętego ryzyka


Brak rozwinięcia wymiarów