Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gminy


Brak rozwinięcia wymiarów