Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Klasa wagonów pociągów
Jednostka
miary
Transport kolejowyOgółem
Transport kolejowyI klasa
Transport kolejowyII klasa