Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji w transporcie międzynarodowym
Pozycja grupowania:
Klasa wagonów
Pozycja grupowania:
Rodzaj taryfy
Jednostka
miary
Transport kolejowyPrzyjazdyOgółemOgółem
Transport kolejowyPrzyjazdyOgółemTaryfa ulgowa
Transport kolejowyPrzyjazdyI klasaOgółem
Transport kolejowyPrzyjazdyI klasaTaryfa ulgowa
Transport kolejowyPrzyjazdyII klasaOgółem
Transport kolejowyPrzyjazdyII klasaTaryfa ulgowa
Transport kolejowyWyjazdyOgółemOgółem
Transport kolejowyWyjazdyOgółemTaryfa ulgowa
Transport kolejowyWyjazdyI klasaOgółem
Transport kolejowyWyjazdyI klasaTaryfa ulgowa
Transport kolejowyWyjazdyII klasaOgółem
Transport kolejowyWyjazdyII klasaTaryfa ulgowa
Transport kolejowyTranzytOgółemOgółem
Transport kolejowyTranzytOgółemTaryfa ulgowa
Transport kolejowyTranzytI klasaOgółem
Transport kolejowyTranzytI klasaTaryfa ulgowa
Transport kolejowyTranzytII klasaOgółem
Transport kolejowyTranzytII klasaTaryfa ulgowa