Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
wyższe
policealne
średnie
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe