Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dane uzupełniające: Przychody ze sprzedaży pochodzące z działalności
Pozycja grupowania:
Dane uzupełniające
Jednostka
miary
Działalność windykacyjna
Działalność leasingowa
Działalność faktoringowa
Udzielanie pożyczek ze środków własnych
Pośrednictwo kredytowe / Doradztwo finansowe