Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor żeglugi śródlądowej
Pozycja grupowania:
Statki pasażerskie
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Jednostka
miary
Statki pasażerskieTabor własny