Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
Pozycja grupowania:
Jednostki organizacyjne (dział 6B)
Pozycja grupowania:
Rodzaj podmiotu (dział 6B)
Pozycja grupowania:
Liczba jednostek (dział 6A i dział 6B)
Jednostka
miary
Domy pomocy społecznejPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Domy pomocy społecznejInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Ośrodki wsparciaPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Ośrodki wsparciaInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytuPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytuInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytuPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytuInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Środowiskowe domy samopomocyPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Środowiskowe domy samopomocyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Dziennie domy pomocyPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Dziennie domy pomocyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronione wspieranePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Mieszkania chronione wspieraneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronione treningowePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Mieszkania chronione treningoweInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
NoclegowniePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
NoclegownieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Schroniska dla bezdomnychPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Schroniska dla bezdomnychInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
OgrzewalniePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
OgrzewalnieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Kluby samopomocy (inne niż kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)Podmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Kluby samopomocy (inne niż kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)Inny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparciaPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparciaInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronionePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Mieszkania chronioneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla osób usamodzielnionych opuszczających niektóre typy pplacówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i innePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
dla osób usamodzielnionych opuszczających niektóre typy pplacówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Ośrodki interwencji kryzysowejPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Ośrodki interwencji kryzysowejInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla ofiar przemocy w rodziniePodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
dla ofiar przemocy w rodzinieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla ofiar handlu ludźmiPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
dla ofiar handlu ludźmiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwaPodmiot prowadzący – powiatLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwaInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia