Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożyczki
Pozycja grupowania:
pożyczki wg terminu i rodzaju podmiotu
Jednostka
miary
Nierezydentom
Pozostałym podmiotom
Gospodarstwom domowym
Pozostałym instytucjom pośrednictwa finansowego (z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych)
Przedsiębiorstwom niefinansowym
Rezydentom
Z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
Nierezydentom
Pozostałym podmiotom
Gospodarstwom domowym
Postałym instytucjom pośrednictwa finansowego (z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emwrytalnych)
przedsiębiorstwom niefinansowym
rezydentom
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie