Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wymagalne zobowiązania pozostałe
Pozycja grupowania:
Wierzyciele według grup dłużnych
Jednostka
miary
Wierzyciele ogółem
Wierzyciele krajowi razem
Podmioty sektora finansów publicznych razem
Bank centralny
Banki
Pozostałe krajowe instytucje finansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Gospodarstwa domowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
Wierzyciele zagraniczni razem
Podmioty należące do strefy euro
Pozostałe podmioty zagraniczne