Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba polis
Pozycja grupowania:
Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
Pozycja grupowania:
Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Jednostka
miary
Dział II – Grupa 1-2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział II – Grupa 1-2 – OsoboweSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział II – Grupa 1Sposób zawarcia umowy – grupowe
Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział II – Grupa 1 – ubezpieczenia wypadku przy pracy i choroby zawodowejSposób zawarcia umowy – grupowe
Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – indywidualne
Dział II – Grupa 2Sposób zawarcia umowy – grupowe