Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osie w pojazdach drogowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojazdu
Jednostka
miary
przyczepa
naczepa
ciągnik samochodowy siodłowy
samochód ciężarowy