Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Harmonogram dostaw statków z nowych zamówień
Pozycja grupowania:
Lata planowanych dostaw statków
Jednostka
miary
2019
2018
2017