Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data wystawienia oferty
Pozycja grupowania:
Grunty
Jednostka
miary
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe