Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena całkowita brutto nieruchomości
Pozycja grupowania:
Lokale, domy, grunty
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny
Dom jednorodzinny
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe