Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja zasobów mieszkaniowych (składowe: Gmina, Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Numer budynku)
Pozycja grupowania:
Lokale, domy, grunty
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny
Dom jednorodzinny
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe