Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia nieruchomości gruntowej
Pozycja grupowania:
Domy, grunty
Jednostka
miary
Dom jednorodzinny
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe