Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia i świadczenia brutto PTE
Pozycja grupowania:
Suma kosztów wynagrodzeń PTE
Pozycja grupowania:
Pracujący w PTE
Jednostka
miary
wynagrodzenie podstawowe PTECzłonków rady nadzorczej
wynagrodzenie podstawowe PTECzłonków zarządu
wynagrodzenie podstawowe PTEKadry kierowniczej
wynagrodzenie podstawowe PTEDoradców zarządu
wynagrodzenie podstawowe PTEDoradców inwestycyjnych
wynagrodzenie podstawowe PTEPozostałych pracowników
wynagrodzenie podstawowe PTEw tym akwizytorów na etatach w PTE
wynagrodzenie podstawowe PTESuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
honoraria PTECzłonków rady nadzorczej
honoraria PTECzłonków zarządu
honoraria PTEKadry kierowniczej
honoraria PTEDoradców zarządu
honoraria PTEDoradców inwestycyjnych
honoraria PTEPozostałych pracowników
honoraria PTEw tym akwizytorów na etatach w PTE
honoraria PTESuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
premie PTECzłonków rady nadzorczej
premie PTECzłonków zarządu
premie PTEKadry kierowniczej
premie PTEDoradców zarządu
premie PTEDoradców inwestycyjnych
premie PTEPozostałych pracowników
premie PTEw tym akwizytorów na etatach w PTE
premie PTESuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
nagrody z zysku PTECzłonków rady nadzorczej
nagrody z zysku PTECzłonków zarządu
nagrody z zysku PTEKadry kierowniczej
nagrody z zysku PTEDoradców zarządu
nagrody z zysku PTEDoradców inwestycyjnych
nagrody z zysku PTEPozostałych pracowników
nagrody z zysku PTEw tym akwizytorów na etatach w PTE
nagrody z zysku PTESuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
inne świadczenia PTE na rzeczCzłonków rady nadzorczej
inne świadczenia PTE na rzeczCzłonków zarządu
inne świadczenia PTE na rzeczKadry kierowniczej
inne świadczenia PTE na rzeczDoradców zarządu
inne świadczenia PTE na rzeczDoradców inwestycyjnych
inne świadczenia PTE na rzeczPozostałych pracowników
inne świadczenia PTE na rzeczw tym akwizytorów na etatach w PTE
inne świadczenia PTE na rzeczSuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
pozostałeCzłonków rady nadzorczej
pozostałeCzłonków zarządu
pozostałeKadry kierowniczej
pozostałeDoradców zarządu
pozostałeDoradców inwestycyjnych
pozostałePozostałych pracowników
pozostałew tym akwizytorów na etatach w PTE
pozostałeSuma wynagrodzeń, po odjęciu skladek na ubezpieczenie społeczne obciążających pracownika
Wynagrodzenia w PTECzłonków rady nadzorczej
Wynagrodzenia w PTECzłonków zarządu
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia