Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw cywilnych dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.1.H_W)
Jednostka
miary
Pozostało
Załatwiono - w tym oddalono
Załatwiono - w tym uwzględniono w całości lub w części
Załatwiono
Wpłynęło