Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)


Brak rozwinięcia wymiarów