Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość załatwienia spraw od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia*) (niezależnie od przekazywania sprawy między rewirami/kancelariami) (czas postępowania w sprawie egzekucyjnej)


Brak rozwinięcia wymiarów