Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych


Brak rozwinięcia wymiarów