Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła
Pozycja grupowania:
Rodzaj koncesji
Jednostka
miary
Wytwarzanie ciepła
Obrót ciepłem
Przesył i dystrybucja ciepła
Obrót energią elektryczną
Dystrybucja energii elektrycznej
Przesył energii elektrycznej
Wytwarzanie energii elektrycznej