Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura kapitału zakładowego - prawo do dywidendy (od daty)
Pozycja grupowania:
Seria akcji - liczba porządkowa
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
9