Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Forma prawna
Pozycja grupowania:
Forma prawna spółki akcyjnej
Jednostka
miary
spółka akcyjna nienotowana
spółka akcyjna notowana