Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw z rep. AKa załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)


Brak rozwinięcia wymiarów