Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw wielotomowych, w których Sąd Apelacyjny przedłużył tymczasowe aresztowanie w trybie art. 263 § 4 kpk na wniosek sądu


Brak rozwinięcia wymiarów